HOOFD-HALS

Revalidatie na hoofd-halskanker  

Herstel stem-, spraak- en slikfunctie na chirurgie/radiotherapie.

 

Laryngectomie
Spraakrevalidatie met stemknop na verwijdering van de larynx.

 

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon