NEURO

Neurogene communicatie- en/of slikstoornissen na

een hersenletsel of bij progressieve aandoeningen.

 

Taalstoornis - afasie

Spraakstoornis - dysartrie of verbale apraxie

Slikstoornis - dysfagie