LEER

Leerproblemen - leerstoornissen
      Leesmoeilijkheden - dyslexie

      Spellingproblemen - dysorthografie

      Rekenmoeilijkheden - dyscalculie

Studiebegeleiding

Erkend Typ10-instructeur

Voorleessoftware

SprintPlus-Kurzweil3000-Alinea-TextAid